|
|
Lån  


 Hvad er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring betyder at man prøver at sikre et produkt kvalitet ved bla. at kontrollere de forskellige faser i produktets tilblivelse. Dette gøres normalt ved at udfærdige forskellige dokumenter, som fungere som checkliste ved produktionen at produktet, udstyret eller apparatet.

Dokomentet kan bla. indeholde procedure for modtagekontrol, montagekontol, produktkontrol, slutkontrol.

Der findes flere former for standarder for kvalitetssikring. Et eksempel er ISO 9000.

Certificeret kvalitetsstyring efter ISO 9000 standarden.

Formålet med et certificeret kvalitetstyringssystem er at give kunden sikkerhed for, at virksomhedens produkter og serviceydelser lever op til de forventninger, som virksomheden og kunden har aftalt.

Baggrunden for certificeret kvalitetsstyring efter ISO 9000 standarden er ISO 9000 standarderne fra 1987. ISO 9000 standarder fik hurtigt en meget stor international tilslutning, og i dag er der ca. 2.000 virksomheder, som har et certifikat på deres kvalitetsstyring

Fordelene, som certificerede virksomheder kan opnå, er f.eks.:

1) Virksomheden behøver ikke at udarbejde specifikke kvalitetshåndbøger til enkelt opgaver, men kan henvise til et system.

2) Kvalitetsstyringssystemet giver sikkerhed i hele organisationen omkring de vigtige processer i hele sagsforløbet. Det vil sige en klar ansvarsfordeling, arbejdsinstrukser og forventninger til det færdige produkt.

3) Kvalitetsstyringssystemet giver overblik over de kritiske processer og ressourcer, så forandringer og forbedringer lettere kan gennemføres.

4) Processen ved opbygningen af kvalitetsstyringssystemet er en unik mulighed for organisationen til at afstemme og gennemgå alle de daglige rutiner. Ofte viser der sig store forbedringsmuligheder, da rutiner ikke er blevet opdateret i forbindelse med ændrede opgaver/specifikationer eller produktfornyelser.


Information på sider:

Instruktioner - Kalibrering - Batchnummer - Specifikationer - Udbyttekontrol - GLP - Kvalitet - Journal - Kvalitetshåndbog - Bulkvare - Kvalitetskontrol - Mellemprodukt - Karant&lig;ne - Kvalificering - Validering - Krydskontaminering - Batch - Udstyrskontrol - GMP - Proceskontrol - Kvalitetssikring af byggearbejder - Du er her: Kvalitetssikring - Kvalitetssikring -