|
|
Lån  


 
Udstyrskontrol
Ved kvalitetssikring af udstyr gennrmgår man normalt følgende procedure:

1) Udarbejdelse af kravsspecifikation

Dokument hvori det specificeres hvilke krav der er til udstyret.

2) Gennemførsel af risikovurdering

Her gennemgås det ting der kan gå galt ved opstart af udstyres.

3) FAT kontrol

Betyder Factory Acceptance Test. Er betegnelsen for den test af udstyret der foregår på fabriken. Til dette formål lavet et dokument, hvori det fremgår ting man har testet.

4) SAT kontrol

Site Acceptance Test. Er betegnelsen for den test, der foregår på stedet hvor apparatet er monteret. Til dette formål lavet et dokument, hvori det fremgår ting man har testet.

Kategorier på sider:

GMP Proceskontrol Instruktioner Specifikationer GLP Kvalitetssikring af byggearbejder Udstyrskontrol Udbyttekontrol Karantne Kvalitet Bulkvare Kvalitetskontrol Validering Batch Batchnummer Journal Krydskontaminering Kalibrering Kvalitetshndbog Mellemprodukt Kvalitetssikring diverse Kvalificering


 Du er her: Kvalitetssikring - Netannoncer Kvalitetssikring -